OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi)

14 Mart 2023

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ:
Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenen basitleştirilmiş usuller, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere Onaylanmış Kişi Statüsü tanınır.
Onaylanmış kişi statüsü kapsamında yararlanılabilen yetkiler şunlardır:

  • Eksik beyan usulü,
  • Kısmi Teminat,
  • Götürü Teminat,
  • Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme
  • Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar (42/A)

Güncel OKSB Listesi için tıklayınız...