Gümrük Kanunu Değişikliği

7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile değişiklikler yapılmıştır.

29 Kasım 2019
7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, Gümrük müşavirliğine kabul şartlarını düzenleyen hükümler gelişen ve değişen şartlarda yetersiz kaldığından mevcut kanunda yer alan suçlara terörün finansmanı, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, terörle mücadele kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan da hüküm giymeme koşulları eklenerek gümrük müşavirlerimizin niteliklerinin arttırılması sağlanmıştır. Ayrıca Gümrük Müşavirlerinden usulsüz işlemleri olanların izin belgelerine tedbiren el konulması altı ayla sınırlandırılarak olası mağduriyetler giderilmiştir. Bu kapsamda terörle bağlantılı olan kişiler için kovuşturma başlatılmışsa kovuşturma sona erene kadar bu kişilerin belgelerine tedbiren el konulması sağlanmıştır.

Bununla birlikte, Gümrük Kanununun tasfiye hükümlerinde yapılan değişiklik ile tasfiyelik hale gelen eşya için eşya sahibinin gümrük işlemlerine devam etmesine yönelik olarak idareye bir defa olan başvuru hakkı ikiye çıkartılmış, ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yükümlünün lehine sonuçlanan Mahkeme kararı bulunması durumunda teslim alınmaması nedeniyle tasfiyelik hale gelen eşyanın sahibinin aynı haktan yararlanması mümkün kılınmıştır. Ayrıca, satış yoluyla tasfiye edilen eşyaya ilişkin olarak kişiler adına emanete alınan tutarların iadesi için bir yıllık süre içinde idareye başvurulabileceği hususu düzenlenmiş, böylelikle işlemlerin adli süreç yaşanmadan idari olarak sonuçlandırılarak hızlandırılması sağlanmıştır.

Söz konusu Kanun değişikliğinin metni için tıklayınız….