Misyon ve Vizyon

12 Eylül 2019
MİSYON


Gümrük ve ticaret alanında;

  • rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden,
  • piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren,
  • üreticileri ve tüketicileri koruyan,
  • etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan,

politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek.

VİZYON

"Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek"