Amaçlar

12 Eylül 2019
  • Sürekli iyileştirilen, yararlanıcı odaklı, etkin gümrük hizmeti sağlamak
  • Güçlü, çağdaş ve dinamik bir organizasyon olmak
  • Kaçakçılığı önleyerek gelir kaybını azaltmak, insan ve çevre sağlığının güvence altına alınmasına ve terörün finansmanının engellenmesine katkıda bulunmak
  • Etkin ve rasyonel gümrük işlemleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak
  • Kurum imajını güçlendirmek