Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğümüz TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası Almaya Hak Kazandı.

19 Nisan 2022

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü araştırma ve ölçümlerin uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu belirten Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazandı.

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü (GMKLM) 19.08.2020 tarihi itibariyle delil kabulüne başlamış olup narkotik ve psikotrop maddeler konusunda analiz faaliyetlerini yürütmektedir. GMKLM, TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardında belirlenen prosedürlere uygun şekilde sürekli, güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla, laboratuvarın kuruluşundan itibaren TS EN ISO/IEC 17025 standardına dayalı kalite yönetim sistemini uygulamaktadır. Bu kapsamda;

1-)Alev İyonlaştırma Dedektörlü Gaz Kromatografisi (GC-FID) Cihazı ile Kokain Numunelerin Kantitatif Analizi
2-)Alev İyonlaştırma Dedektörlü Gaz Kromatografisi (GC-FID) Cihazı ile Metamfetamin Numunelerin Kantitatif Analizi

Deney metotlarının kalibrasyon, validasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları yapılmış, akreditasyon kapsamında hazırlaması gerekli olan kalite el kitabı ile çok sayıda prosedür, talimat, form, çizelge, tablo vb. doküman oluşturulmuş olup Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmıştır.
Bakanlığımızın kriminal uzmanlık alanlarında analiz raporu düzenlemeye yetkili ilk ve tek laboratuvarı olma özelliğine sahip olan GMKLM akredite olduğu alanlarda elde ettiği sonuçların doğru ve güvenilir olduğu anlamına gelen akreditasyon işlemi, laboratuvar hizmetlerinin uluslararası düzeyde kabul görmüş bilimsel ve teknik yöntemlerle gerçekleştirildiğinin onaylanmasıdır.
Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, TS EN ISO/IEC 17025 standardının kalite yönetim sistemi uygulamalarında plan ve hedefleri gereğince, mevcut mevzuatlara ve kalite gerekliliklerine uygun olarak tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, istikrarlı, güvenilir ve bağımsız bir politika izlemeyi, deneylerin doğru ve güvenilir olarak sunulmasını amaç edinmiş olup hizmet verdiği birimlere ulusal ve uluslararası standartların gereklerini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeye devam edecektir.