Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.'ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.

Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen 66. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.’ye teslim edildi.

11 Mart 2020

21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere Bölge Müdürlüğümüze başvuran ve yapılan inceleme sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, 11.03.2020 tarihinde Bölge Müdürü Vekilimiz Hasan YASSIBAŞ tarafından firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim DURUKAN’a  teslim edilmiştir.