Bölge Müdürümüz Sayın Havva EKSİLMEZ Başkanlığında Bağlı İdarelerle Toplantı Gerçekleştirildi.

20 Mart 2023

Bölge Müdürümüz Sayın Havva EKSİLMEZ'in başkanlığında, Ankara ili dışında bulunan bağlı müdürlüklerimizin idarecileriyle 20.03.2023 tarihinde genel durum değerlendirmesi için video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Bölge Müdürlüğümüze bağlı idarelerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerine dair görüşler ortaya konmuştur. Ayrıca bağlı idarelerimizde gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair bilgi alınmış, gümrük işlemlerinin istatistiksel değerlendirmeleri yapılarak gümrük işlemlerinin nasıl daha faydalı ve verimli hale getirilebileceği hususunda ve pek çok konuda idarecilerimizle fikir teatisinde bulunulmuştur.