Bölge Müdürlüğümüz Personeli İle Değerlendirme Toplantıları Yapıldı

Bölge Müdürümüz Havva EKSİLMEZ Başkanlığında 03.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında İstişari Değerlendirme Toplantıları yapıldı.

03 Aralık 2021

Bölge Müdürümüz Havva EKSİLMEZ başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları ve bağlı idarelerimizde görev yapan Muhafaza Memuru, Memur-VHKİ, Avukat, Ticaret Denetmeni, Muayene Memuru ünvan gruplarını temsil edecek şekilde personel ile 03.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında farklı günlerde olmak üzere kurumiçi iletişimin temini ve Bakanlığımız hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan zorluklar, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, vb. konuların ele alındığı İstişari Değerlendirme Toplantıları yapıldı.

Toplantılarda Bölge Müdürlüğümüz hedefleri, hizmetleri, idari konuları, personelin gümrük iş ve işlemlerinde karşılaştığı sorunlar dile getirilerek çözüm önerileri görüşüldü.