Bölge Müdürlüğümüz Bağlantı İdaresi, Ankara Laboratuvar Müdürlüğü Akredite Metot Sayısını 16 Metoda Çıkarmıştır.

Bölge Müdürümüz Havva EKSİLMEZ, akreditasyon çalışmalarına katkıda bulunan laboratuvar personelini makamında ağırladı.

26 Aralık 2019
Ankara Laboratuvar Müdürlüğümüzde 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından “TS EN ISO/IEC 17025-2017 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler” standardı geçiş denetimi kapsamında 2. Gözetim ve Kapsam Genişletme denetimi gerçekleştirilmiştir.
 
Bu çerçevede; Ankara Laboratuvar Müdürlüğümüz, TÜRKAK tarafından 5 Aralık 2019 tarihinde alınan “Akreditasyonun Sürdürülmesi ve Kapsam Değişikliğinin Kabulü”  kararı ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 7 olan akredite metot sayısını 9 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 16 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.
 
Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 yılında TS ISO EN/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardına göre Kalite Yönetim Sistemi’ni kurarak Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanan ve analiz raporları uluslararası düzeyde kabul gören ilk Türk Gümrük Laboratuvarıdır.
 
2019 Akreditasyon Sertifikası için tıklayınız...
Akreditasyon Kapsamı için tıklayınız...

Ankara Laboratuvar Müdürlüğünce Akreditasyon Sertifikası alınan analiz metotları için tıklayınız...