Bakanlığımız Heyeti Kayseri İline Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi.

28 Kasım 2019
Bakanlık Makamının 19.08.2019 tarihli Onayı ile kurulan Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü için, Kayseri Serbest Bölge İşleticisi (KAYSER) tarafından gümrük binası olarak kullanılmak üzere temin edilen binanın yerinde görülmesi amacıyla Bakanlığımız heyeti Kayseri İline 22.11.2019 tarihinde çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyette Bakanlığımız Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli Daire Başkanı Nebahat ERCANLI, Bölge Müdür Yardımcımız Hüseyin YAVUZ, İnşaat Mühendisi Bülent CAN, Makine Mühendisi Hamza MERT, Elektrik Teknikeri Ufuk BOZAT, Gümrükler Genel Müdürlüğünde görevli Ticaret Uzmanı Saim ŞENEL, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünde Görevli Ticaret Uzmanı Oğuzhan DEMİR ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevli Ticaret Uzmanı Ali Özer İLERİ yer almıştır.