Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.

21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve inceleme sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Konya Şeker Sanayi ve Ticaret  A.Ş. adına düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, 28.02.2019 tarihinde Bölge Müdürümüz Musa ÜNAL tarafından firmanın Mali İşler Direktörü Yusuf TÜMER ile Teşvik ve Sigorta Takip Müdürü Yaşar KAPUCU’ya teslim edilmiştir.