Bölge Müdürlüğümüz Personeline Kanser Taraması Yapıldı.

Bölge Müdürlüğümüz personeline kanser taraması, 27 Aralık 2019 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtaslan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) ücretsiz olarak yapılmıştır.

27 Aralık 2019
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında talepte bulunan Bölge Müdürlüğümüz personeline Meme, Rahim Ağzı ve Kolon Kanserleri taraması 27 Aralık 2019 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtaslan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) ücretsiz olarak yapılmıştır.

Tüm Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada kronik hastalıklar yer almaktadır. Kronik hastalıklar sık görülen, her yaş grubunu tehdit eden, yaşam boyu tedavi ve izlem gerektiren, kontrol altında tutulmaz ise erken yaşta ölümlere ve engelliliğe yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sorunudur. Kronik hastalıklar hızlı sosyal ve kültürel değişimlere, nüfusun yaşlanmasına, kentleşme hızındaki artışa, fiziksel aktivitedeki azalmaya bağlı sedanter yaşam, beslenme bozukluğu gibi sağlıksız yaşam tarzı nedeni ile her geçen gün artmaktadır.

Bu bağlamda, bireyi ve toplumu risk faktörlerinden korumak, sağlığın korunması ve geliştirilmesine hizmet etmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında; talepte bulunan Bölge Müdürlüğümüz personeline Meme, Rahim Ağzı ve Kolon Kanserleri taraması 27/12/2019 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtaslan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) ücretsiz olarak yapılmıştır.